Ribbon seal

Michelle Fournet

Latin name: Histriophoca fasciata